Menu

Klimatyzatory Sezon2015

 WYSOKA JAKOŚĆ W DOBREJ CENIE !!!

CENNIK

 

Komory chłodnicze

OBUDOWY MODUŁOWE

 

serwis
serwis

Regularne przeglądy zapewniają prawidłową pracę urządzeń przez wiele lat, minimalizują występowanie awarii, a co za tym idzie, ponoszenie wysokich kosztów napraw.

Proponujemy stałe umowy serwisowe:

 • każde urządzenie otrzymuje Kartę Przeglądów i Kartę Napraw Serwisowych.
 • karty zawierają daty dokonanych czynności oraz uwagi i zalecenia serwisu.
 • przeglądy wykonujemy co najmniej raz w roku lub wg zaleceń producentów .

               Karty Przeglądów i Napraw

Czynności serwisowe freonowych instalacji klimatyzacyjnych Split, Multisplit, VRV-VRF: 

 • oczyszczenie jednostek zewnętrznych (skraplaczy) i jednostek wewnętrznych ( parowników)  
 •  wymiana filtrów, odgrzybianie;
 • oczyszczenie odpływu skroplin;
 • sprawdzenie szczelności instalacji freonowej;
 • pomiar i regulacja ciśnienia freonu;
 • pomiar ilości, prędkości i temperatury powietrza przepływającego przez klimatyzator - test urządzenia;
 • w przypadku dużych systemów VRV-VRF - kontrola działania centralnego systemu sterowania.

Czynności serwisowe urządzeń chłodniczych:

 • oczyszczenie agregatów z zanieczyszczeń mechanicznych;
 • sprawdzenie ilości i ciśnienia czynnika chłodniczego;
 • sprawdzenie działania czujników temperatur;
 • sprawdzenie działania systemu odmrażania;
 • kontrola pracy systemu dozowania czynnika chłodniczego;
 • sprawdzenie temperatury na ssaniu i tłoczeniu sprężarki;
 • przegląd instalacji elektrycznej (zabezpieczenie, styczniki, przekażniki, układy sterujące);
 • wymiana filtrów i ocena stanu wentylatorów;
 • wymiana oleju w sprężarkach półhermetycznych.

 

Przeglądy i konserwacje – zasady ogólne

 

Okresowe przeglądy i konserwacje, zalecane i wymagane przez producentów zastosowanych urządzeń pomagają uniknąć kosztownych napraw oraz dopełnić warunki udzielonych gwarancji.

 

Prace konserwacyjne oraz obsługowe przy urządzeniach elektrycznych mogą być wykonywane tylko przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach. Silniki elektryczne, pompy oraz siłowniki trzeba konserwować zgodnie z zaleceniami ich producentów. Podczas ich eksploatacji wszelkie oznaczenia urządzeń muszą być utrzymywane w czystości i dobrym stanie.

 

Przeglądy, konserwacje, naprawy oraz kontrole szczelności urządzeń i instalacji zawierających substancje kontrolowane, zgodnie z Rozporządzeniem RP wg Dziennika Ustaw z dnia 31.05.2004 NR 121, może prowadzić osoba posiadająca świadectwo kwalifikacji albo podmiot zatrudniający taką osobę.

 

       Dyspozycyjność:

 • urządzenia klimatyzacyjne - 24 godz. od przyjęcia zgłoszenia;
 • urządzenia chłodnicze: do 12 godz.
 • urządzenia wentylacyjne - 12 godz.

Coolmax Serwis

ul. Nocznickiego Tomasza 31A
01-918 Warszawa
tel.22 834-59-72 kom. 600 142 484

2007 © Coolmax Serwis
Klimatyzacja Warszawa
Chłodnictwo Wentylacja
Projekt & cms: www.zstudio.pl